Ik streef steeds naar de meest gepaste behandeling voor iedere patiënt
om zo de kern van het probleem aan te pakken, zodat ze zonder pijn in het dagelijkse leven kunnen functioneren.

  • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie,
    afstudeerrichting Musculoskeletale revalidatie met specialisatie Manuele therapie te KULeuven (2016)
  • Sportgerichte combinatietherapie manuele therapie en osteopathie (SCMO) te Gent (2018)
Interlink methode: orthopedische diagnostiek en casuïstiek J. Shafer
Dry needling
J. McEvoy en D. Leoni
Total body reset methode
B. Creemers
Muscle and tendon injuries
K. Polspoel en R. Parys
Running related injuries S. De Mot en R. Billen
Taping cursus (S. Vereecken) 
Sporttaping (H. Desmet)
  • Geconventioneerd
  • Ondernemingsnummer BE 0662.767.148

Andere teamleden