Osteopathie

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode die het menselijk lichaam als één functionerend geheel beschouwt. De therapie benadert de mens in zijn totaliteit en steunt op drie belangrijke pijlers die continu met elkaar interageren, nl. het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten, bindweefsel en spieren), het visceraal systeem (organen, bloedvaten en lymfestelsel) en het craniosacraal systeem (schedel, ruggenmergkanaal, heiligbeen, zenuwstelsel, vloeistofcirculatie en fascies).  Alles  in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen. Bijgevolg kunnen dus diverse lichamelijke klachten ontstaan bij een verminderde beweeglijkheid van één of meerdere structuren uit deze drie pijlers door vb. littekens na een operatie, ontstekingen, bewegingspatronen, …

Osteopathie vertrouwt op de natuurlijke werking van het menselijke lichaam om zichzelf te herstellen. Het eigen lichaam streeft altijd naar gezondheid, dit wordt ook wel autoregulatie genoemd. De kracht van osteopathie ligt net in het bevorderen van dit natuurlijke proces en in het stimuleren van  het zelfherstellende vermogen van het lichaam.

De osteopaat gaat in een uitgebreid klinisch onderzoek op zoek naar de mogelijke oorzaak van de klachten. De beweeglijkheid van de weefsels wordt onderzocht, bewegingsstoornissen worden gedetecteerd en via manuele technieken genormaliseerd. De osteopaat beoogt om de wisselwerking tussen de verschillende systemen in het lichaam te bevorderen en een disbalans hierin te herstellen.  Het uitvoeren van osteopathie vereist daarom specifieke kennis en vaardigheden om de oorzaak – gevolg keten van uw klacht in kaart te kunnen brengen en te kunnen behandelen.

Ten slotte kan osteopathie gezien worden als een holistische aanpak. Dit wil zeggen dat ook aandacht geschonken zal worden aan het sociale aspect, het emotionele aspect en de levensstijl (voeding, beweging, slaap, …).

Voor meer algemene informatie over osteopathie kan u steeds terecht op www.osteopathie.be

Waar kinesitherapie eerder gericht is op revalidatie met de focus op het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam, gaat osteopathie op een holistische manier je klacht onderzoeken en behandelen. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak – gevolg keten van je klacht en behandelt naargelang. De osteopatische behandeling richt zich op het verhelpen van de oorzaak van de klachten, niet op de symptomen zoals pijn, stijfheid en verminderde functie. Het viscerale en het craniale systeem zal, daar waar nodig, in het geheel van de behandeling betrokken worden.

Bij volwassenen heeft osteopathie reeds aangetoond goede effecten te hebben op de behandeling van:

  • Gewrichtsklachten: pijn, artrose, overbelasting
  • Rug- en nekklachten: pijn, blokkades, hernia, lumbago
  • Hoofdpijn, migraine, duizeligheid, whiplash
  • Sinusitis, rhinitis, recidiverende verkoudheden, oorsuizen, kaakproblemen
  • Maagklachten: maagzuur, reflux, krampen
  • Buikklachten en spijsverteringsproblemen: kramp, constipatie, spastische darm
  • Pijnlijke maandstonden of geslachtsgemeenschap
  • Vermoeidheid, burn-out, angst, stress gerelateerde klachten
  • Sportblessures: verstuikingen, ontstekingen
  • Postoperatieve klachten

Ook preventief kan osteopathie een belangrijke rol spelen door haar visie op ziekte en gezondheid. Men stimuleert namelijk het zelfherstellende vermogen van het lichaam.

Functional Manual Muscle Testing (fMMT) ofwel Applied Kinesiology (AK) is een diagnostische methode waarbij met behulp van manuele spiertesten een analyse wordt gemaakt van de lichaamsfuncties om zo gezondheidsproblemen in kaart te kunnen brengen.

Vanwege de embryologische ontwikkeling staan spieren in verbinding met bepaalde zenuwen, bloedvaten, huidzones, reflexpunten, wervels, organen, ledematen,…. De reactie van een spier op de prikkeling van bepaalde weefsels of punten waar deze mee in verbinding staat, geeft bijgevolg inzicht in de dieperliggende problematiek van een bepaalde klacht.

Het lichaam is ontworpen om zelfhelend te zijn. Echter omwille van verschillende oorzaken zoals stress, geblokkeerde emoties, een verkeerde houding, slechte voedingsgewoonten, … kan je energiehuishouding flink uit balans raken. Er wordt dan meer energie verbruikt dan dat je kunt aanvullen en dat kan leiden tot allerlei klachten. Zo kan lage rugpijn bijvoorbeeld voortkomen uit een slecht werkende darm. Emotionele spanningen kunnen onder andere zorgen voor verkramping van de nekspieren en zo hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken.

Met AK kan op een niet-invasieve, veilige en efficiënte manier de oorzaak-gevolg keten van je  klacht in kaart gebracht worden en behandeld worden. Dit zowel op fysiek, biochemisch als emotioneel vlak.

Het systeem wordt wereldwijd gebruikt door artsen, osteopaten, chiropractoren en tandartsen.

Voor meer informatie: www.icak-benelux.nl

Maak je afspraak

Telefonisch, via mail of via het contactformulier