TARIEVEN

Uw therapeut is niet geconventioneerd.

 

Tarief (€)

Kinesitherapie

33

Manuele therapie

35

Osteopathie

70: eerste consult
48: na eerste consult

Huisbezoek

+ 2

  • U gaat best na of u een (hospitalisatie)verzekering heeft, die tegemoet komt in kinesitherapiekosten.  
    Na operaties en ziekenhuisopnames betaalt de hospitalisatieverzekering namelijk in veel gevallen de eerste drie maanden een groot deel van de kosten die de mutualiteit niet terugbetaalde.

  • U kan bij uw mutualiteit meer informatie verkrijgen over het te betalen remgeld en informeer ook zeker naar de maximumfactuur.

Voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (WIGW) blijft het conventietarief wel gelden, ongeacht de statuskeuze van de therapeut. Wij hanteren dan de honoraria die door het RIZIV worden vastgelegd.
Gelieve ons te melden wanneer u hiervoor in aanmerking komt aub.